Wbudowany system kontroli przepływu energii stanowi opatentowany sposób kontroli emisji energii oraz automatycznego odcięcia szczytowych wartości energii podczas terapii. System EFC zapewnia jednolitą dystrybucję energii, co więcej, umożliwia operatorom dostarczenie większej mocy w krótszym czasie oraz przy zminimalizowanym ryzyku nadmiernej intensywności leczenia. Końcówka aplikatora zapewnia jednolity rozkład energii oraz stopniowe ogrzewanie, co pozwala uzyskać precyzyjnie kontrolowane rozgrzanie, w celu osiągnięcia najwyższej skuteczności w trakcie całego leczenia.

Kontrola przepływu energii w celu osiągnięcia najwyższej mocy i bezpieczeństwa

Zminimalizowane ryzyko nadmiernej intensywności leczenia

wykres

Protégé oferuje nową metodę ogrzewania tkanek przy użyciu zsynchronizowanej emisji monopolarnego prądu oraz ultradźwięków o wysokiej częstotliwości. Zsynchronizowana ekspozycja tkanek na działanie prądu o wysokiej częstotliwości oraz ultradźwięków stanowi klucz do osiągnięcia gładkiego i bezproblemowego ogrzewania skóry.

Technologia zsynchronizowanej emisji energii daje następujące korzyści:

zapewnia precyzyjne dozowanie energii, a także wprowadza do terapii element energii mechanicznej, co jest kluczowe w zakresie rozgrzewania homogenicznych tkanek,
zwiększa przepuszczalność komórek tym samym umożliwiając szybszą, mocniejszą i bardziej przewidywalną reakcję fizjologiczną na leczenie,
zwiększa przekazywanie ciepła w komórkach (przewodzenie ciepła).

REZULTATY:

przed po2przed po3przed po1

FILM Z ZABIEGU: